JAUNUMI

Galvenās izmaiņas nākamo autovadītāju apmācībā

  •  teorētiskās apmācības programmas papildinātas ar jaunām tēmām
  • teorētisko priekšmetu mācību programmās ietvertās tēmas būs sadalītas apmācības moduļos
  • ikvienam apmācāmajam obligāti būs jāapgūst visas mācību programmā noteiktās tēmas
  • minimālais vadīšanas nodarbību skaits B kategorijai palielināts no 14 uz 20 stundām
  • transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenus CSDD persona var kārtot trīs gadus, skaitot no reģistrēšanas dienas autoskolas mācību grupā
  • apmācību veic, pamatojoties uz līgumu, kas pirms mācību uzsākšanas noslēgts starp apmācāmo personu un autoskolu
  • par visiem ar apmācību saistītajiem pakalpojumiem apmācāmā persona norēķinās ar autoskolu
  • augstākas prasības un stingrāka autoskolu darbības kontrole
  • iespējama mācību maksas paaugstināšana.

Ik gadu B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības iegūst līdz pat 24 tūkstošiem mūsu valsts iedzīvotāju, bet, paaugstinot kvalifikāciju, tiesības papildus stūrēt vēl citu kategoriju spēkratus – ap deviņiem tūkstošiem cilvēku. Šo apmācību nodrošina aptuveni 200 autoskolu, un pēdējos gados šī sistēma ir funkcionējusi bez krasām pārmaiņām. Taču no 1. novembra daudz kas mainīsies. No 1. novembra ievērojami tiks mainīts nākamo transportlīdzekļu vadītāju teorētisko mācību saturs un norise, braukšanas apmācības programmas (tostarp palielinot minimālo braukšanas stundu skaitu), noteikts laikposma ierobežojums, kurā kopš reģistrēšanās autoskolā būs jānokārto eksāmeni Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), mainīta arī norēķinu kārtība par mācībām. Jaunas, paaugstinātas, prasības būs arī autoskolām, kā arī teorētisko priekšmetu pasniedzējiem un braukšanas mācību instruktoriem.